Verkkokaupan käyttäjäsopimus

1. Yleistä
1.1. Tämä käyttäjäsopimus sisältää Antikvariaatti Kauppamakasiinin (jäljempänä “Palvelun tarjoaja”) verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

1.2. Palvelun tarjoajan yhteystiedot: berndt.wikgren@kauppamakasiini.fi

1.3. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

1.4. Kaupankäynnin ehtona on täysi-ikäisyys.

1.5. TOIMITAMME TILAUKSET AINOASTAAN SUOMEN ALUEELLA.

2. Muutokset
2.1. Palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.

2.2. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla, kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä: Antikvaarinen kirjakauppa Kauppamakasiini

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö: Berndt Wikgren

3. Rekisterin nimi: Kauppamakasiini, verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus).
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Yrityksen asiakastietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolisille. Yritys käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseen. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

5.1. Yrityksen verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:
a) Verkkokaupan asiakkaiden tiedot: Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt kaupan rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.
b) Verkkokaupan tilauksista kerättävät asiakastiedot: Tilauksen yhteydessä verkkokaupan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarpeelliset tiedot: yhteystiedot

5.2. Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot: Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan.
Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Rekisteröityminen
9.1. Käyttäjä rekisteröityy täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

9.2. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö.

9.3. Rekisteröityminen on maksutonta.

9.4. Palvelun tarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

10. Henkilötiedot ja niiden käyttö
10.1. Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palvelun tarjoajan asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sukupuoli, käyttäjätunnus ja salasana.

10.2. Palvelun tarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

10.3. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

10.4. Palvelun tarjoajalla on oikeus evätä tilaus tarvittaessa.

10.5. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.

10.6. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot, muuttaa niitä tai poistaa tiedot rekisteristä kokonaan.

11. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
11.1 Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.

11.2. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

11.3. Kaupankäynnin ehtona on täysi-ikäisyys.
Käyttäjä sitoutuu olemaan ostamatta alaikäisen puolesta tuotteita, joiden tuotetiedoissa on ilmoitettu K-18-ikärajasta.

11.4. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

11.5. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

12. Riitojen ratkaisu
Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.